BADAN MUSYAWARAH

Mengkordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan agenda kegiatan dewan, penetapan sidang, termasuk penetapan jangka waktu pembahasan Peraturan Daerah (Perda), dan memberi kesempatan kepada semua alat kelengkapan dewan guna mengajukan masukan-masukan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka didalamnya.

a

riono

KETUA

a

H. Kamaruddin Ali, SH

WAKIL KETUA I

a

Muddasir Zahid,S.Ag

WAKIL KETUA II

a

Neko Wesha Pawelloy

Anggota

a

Abdul Gani Atan Leman

Anggota

a

Drs. Pokyong Kadir M.Pd

Anggota

a

H. Ambok T. Syamsirwan

Anggota

a

Drs. H. Zakaria

Anggota

a

Sui Hiok

Anggota